God Jul och Gott Nytt 2013

Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet tackar för detta år med en berättelse om en av alla de platser som nästa år kommer att publiceras här på vår hemsida: Tältplatsen i Järnvägsparken, Bengtsfors.

Vid Bengtsfors västra station, den nordliga slutstationen vid den smalspåriga ULB—Uddevalla Lelångenbanan, låg den så kallade Järnvägsparken. I denna park fanns en tältplats som bland annat användes av olika resandesläkter.

Tältplatsen låg vackert med utsikt över Dalslands kanal och sjön Bengtsbrohöljen. Den låg också bra till vid köpingen Bengtsfors med närhet till Värmland och Norge med järnväg, kanaltrafiken och möjligheten att färdas landvägen och .

Det är inte känt när resande började använda denna plats för övernattning. Vi vet att den användes in på 1960-talet. Detta trots att järnvägens nordliga del stängdes redan 1960. Det har inte gått att belägga när området först började användas av resande.

Berättelser från fastboende talar om nyfikenheten gentemot de tillresta samt om möten på kommunalkontoret. I lokalmedia skildrar tidningsartiklar platsens användning.

Sannolikt finns resande som kan minnas händelser vid just denna Tältplats. Drev man med handel i närområdet eller var Tältplatsen bara en lämplig pausplats. Det är känt att flera av de släkter som använde Tältplatsen på 1960-talet hade koppling till närområdet.

Intill Tältplatsen ligger idag sporthall och matsal för den lokala högstadieskolan. Utsikten över vattnet och skogarna är lika vacker som förr. Lika vacker som tidigare är också den stora ek som står mitt på det som var tältplatsen. Detta träd var en central samlingspunkt för dem som övernattade här.