Gunnmo ny vitboksansvarig

Gunno Gunnmo tar över arbetet med en vitbok över övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer – dit resandefolket räknas i Sverige – under 1900-talet. Tidigare ansvariga, Katri Linna, har fått nytt arbete på europeiskt plan.

Sekreteraren för vitboksarbetet, Heidi Pikkarainen, låter hälsa att vitboken kommer att följa den plan som har upprättats under Katri Linnas tid i ledningen för arbetet: Vitboken kommer således att belysa de processer under 1900-talet som marginaliserat romer som grupp och vidmakthållit romers strukturella underläge. På så sätt är syftet med boken att beskriva de samhälleliga processer som fått till effekt att romer inte tillerkänts och fått tillgång till samma rättigheter som majoritetsbefolkningen, skriver Heidi Pikkariainen.

Flera uppdrag har lagts ut på enskilda forskare samt personer inom gruppen för att utreda hur majoriteten behandlats av minoriteten.

Gunno Gunnmo har tidigare arbetat inom polisen och var biträdande ordförande i Delegationen för romska frågor som också arbetade på regeringens uppdrag och 2010 kom med sitt slutbetänkande Romers rätt.