Historikermöte med lite resandeforskning

I maj är det dags för Det svenska historikermötet 2011. Det arrangeras av Göteborgs universitet. Avsikten med mötet är presentera och diskutera pågående forskning vid svenska kultur- och utbildningsinstitutioner. Temat är Historia i Sverige – fångad i nationen?

I detta finns också plats för forskning om resandefolket/romanifolket/taterne. I det preliminära programmet framgår att en session på lördagen den 7 maj går under namnet. Tattare, resande, romer. Det svenska samhället och de kringvandrande minoriteterna.

Bland de som ska vara med i diskussionerna finner vi en forskare som arbetat med Jönköpingskravallerna samt forskaren Miika Tervonen vars avhandling vi nyligen tipsade om här i bloggen.