Historikermöte med resandeinslag

I morgon, torsdag 14 augusti, öppnar Det 28. Nordiska Historikermötet i Joensuu i östra Karelen i allra östligaste Finland. “Övergångar – gränser och möten i nordiska rum” är temat i denna gränsstad och då passar också en session särskilt om romer och resande bra. På fredag kan alla deltagare höra och diskutera bland annat Resandekartan.

En session har fått namnet Romer och resande som nordiska gränsöverskridare. och det är här Resandekartan kommer med under rubriken Den skandinaviska resandekartan – kulturella spår efter resandefolkets migration. Projektledare Bodil Andersson håller inlägget Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket och Resandekartans arbetsgrupp, talar under rubriken Cirkulationen av sinti-resande familjer kring Östersjön 1800-1850: Cirkus- och akrobatartisternas offentliga liv.

Titeln på det föredrag Anne Minken, doktor i historia är den intresseväckande Different interpretations of travelling groups in the Nordic countries. Doktorstuderande Tuula Rekola kommer från University Institute i Floren och har titeln The Roma in Swedish and Russian Finland in the late 18th century – the significance of the border for the ”transnational minority på sitt föredrag. Ordförande för de tre timmar allt detta pågår är Miika Tervonen från universitetet i Helsingfors också ska tala under rubriken Roma migrants and the ‘welfare mobility dilemma’ in postwar Nordic countries.

Upp till 500 forskare från Norden och Östersjöområdet kommer att vara på plats i Joensuu. Det blir hundratals föredrag som mer eller mindre väl passar in i huvudtemat. Hela programmet ligger här.