Historiska museet på besök

Besökare i Uddevalla
Lotta Fernstål, Jonas Monié Nordin, Charlotte Hylten Cavallius och Li Kolker från Historiska museet respektive Mångkulturellt centrum gjorde förra veckan ett besök på Bohusläns museum och såg där bland annat utställningen Möt resandefolket! Foto: Bodil Andersson

Bohusläns museums arbete med att tillsammans med resandefolket göra arkeologiska undersökningar vid Snarsmon var ett pionjärarbete. När nu Historiska museet i Stockholm och Mångkulturellt centrum i Botkyrka startat planläggningen inför att undersöka några av 1900-talets lägerplatser som använts av svenska romer har projektgruppen inte bara med hjälp av romer besökt upp några av platserna.

Förra veckan reste man också till Uddevalla. Där blev det ett besök i utställningen Möt resandefolket! samt ett långt samtal med Kristina Lindholm, som varit museets ansvariga för det arbete museet genomfört med och om resandefolket. Bodil Andersson, som liksom Kristina nu arbetar med Resandekartan, deltog i mötet.

Besökarna ville utifrån ett museiperspektiv diskutera hur ett arbete som Snarsmon kan läggas upp. Samtalet med de erfarna forskarna Lotta Fernstål, Jonas Monié Nordin och Li Kolker från Historiska museet samt Charlotte Hylten Cavallius, Mångkulturellt centrum, var intressant och lärorikt för alla parter.

Efter besöket i Uddevalla reste gruppen vidare till Göteborg och Göteborgs stadsmuseum där de träffade några ur gruppen bakom utställningen Vi är romer.