Høringsmøter i Hedmark og Oppland

Førstkommende uke vil det bli høringsmøter i Hamar, Elverum og Gjøvik for å følge opp NOU:n Assimiliering og motstand fra 2015. Høringsmøtene er åpne fot alle og gir gode muligheter for å si hva som ønskes av tiltak ovenfor romanifolket/taternes sine rettigheter i fremtiden.

Møtet i Hamar tar sted på Clarion Hotel Astoria, Torggata 23 fra klokken 17 tirsdag 16. februar. I Elverum blir møtet onsdag 17. februar i Festsalen i Elverum rådhus på Storgata 18 og på Gjøvik torsdag 18. februar på Quality Hotel Strand, Strandgaten 15. Alle møter starter klokken 17 med musikalske innslag og informasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og representanter for utvalget.

Utover våren blir det høringsmøter i Stavanger 9. mars, Kristiansand 14. mars, Sarpsborg 6. april og Stjørdal 20. april. Høringsfrist 30 mai. 2016.

Høringsbrevet og høringssvar som er levert finnes herNOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag kan leses på nett.