Hotellrummen fylls på

Intresset för seminariet Familjen i fokus är, som vi tidigare berättat, glädjande stort. Många vill delta i seminariets båda dagar och har därför bokat övernattning på hotell i Uddevalla. Eftersom var och en som anmäler sig till seminariet själva ansvarar för att ordna eventuell övernattning vill vi uppmana er som ännu inte gjort det att se till att ordna så att ni får tak över huvudet.

Hotell Riverside, det hotell som ligger närmast seminarieplatsen Bohusläns museum, rapporteras nu vara fullbokat. Inom en kort promenads avstånd från Bohusläns museum finns också Hotel Gyldelöwe, Hotell Sköna rum och Hotell Viking. De erbjuder rum av varierande pris och standard.

När det gäller själva seminariet har vi däremot fortfarande plats för många fler deltagare. För middagen på fredag kväll har vi däremot att maximerat deltagarantal men vi ska göra vårt bästa för att få plats med så många som möjligt. Ju fortare du meddelar att du ämnar delta i den gemensamma måltiden, desto större möjlighet har vi att erbjuda plats.