Hva med reisendes folk i det norske militæret?

Hva med reisendes folk i det norske militæret? Spørsmålet ble stillet på Fredrikstens festning i Halden forrige uke når 1841-utstillingen Frykt og ære ble åpnet. Foto: Bodil Andersson

Mange av reisende folk fant i 1700-tallet det svenske militæret for å hva en god kilde for å tjene penger. Ved å bli militær ble det mulig å kombinere håndverk, reising, handel og arbeid som soldat. Ved slektsgransking i familier av tater-/romaniopphav i Sverige finner vi dessuten ofte sterk dokumentasjon fra militæret, som dessuten gir nye glimrende kilder til fortellinger om familie som levde for flere hundre år siden.

Noen svenske familier av reisende kom dessuten til Sverige nettopp som leiesoldater. Dette fortelles det noe om på siden Eldre nordisk historie på Reisendekartet. Det var vanlig ut over Europa at reisende vervet seg inn som leiesoldater. Det var dessuten vanlig at leiesoldater hyppig skiftet arbeidsgiver: først fransk soldat, siden engelsk, siden soldat i preussisk tienste.

Men hva med Danmark/Norge? Hadde Norge noen reisende som leiesoldater?

Spørsmålet ble kom opp i Halden forrige uke når Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger åpnet 1814-utstillingen Frykt og ære i krigshistorisk utstilling. En militærhistoriker lurte på om noen sett på dette, finnes det leiesoldater av romanislekt i den norske militærhistorien?