Skriv dina sökord här » Warning: Declaration of PLL_Walker_List::walk($elements, $args = Array) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /customers/8/b/7/reisendekartet.no/httpd.www/wp-content/plugins/polylang/include/walker-list.php on line 62
  • Svenska
  • Norsk Bokmål

Resandekartan

Informasjon om utvalg

Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne holder informasjonsmøte 2. november 2011 fra kl. 16.00-19.00 på Glomdalsmuseet i Elverum.

I innbydelsen skrives:

”Vi vil gjerne invitere alle interesserte til et informasjonsmøte om det pågående arbeidet til utvalget som undersøker statens politikk overfor romanifolket/taterne.
Utvalget ble etablert i januar 2011 ved en kongelig resolusjon, og har som oppgave å undersøke statens politikk overfor romanifolket/taterne i perioden fra 1880 og fram til i dag. Sekretariatet ligger til Norsk senter for menneskerettigheter. Utvalget skal levere sin rapport i november 2013.
Det har lenge vært et ønske fra romanifolket/taterne å få en samlet vurdering av politikken. Målsetningen med undersøkelsen er å dokumentere hva som faktisk skjedde når det gjelder politikk og ulike tiltak overfor romanifolket/taterne i regi av norske myndigheter, organisasjoner, institusjoner og virksomheter i Norge. Målet er at dette vil bidra til at forsoningsprosessen mellom romanifolket/taterne og storsamfunnet fortsetter i riktig retning. I tillegg til å dokumentere fortidens politikk, vil utvalget se på dagens situasjon. Noen av spørsmålene er: Hvilke muligheter har romanifolket/taterne i dag til å opprettholde og eventuelt videreutvikle sin tradisjonelle livsstil? Hvordan oppleves dagens minoritetspolitikk? Hvilke ønsker har romanifolket/taterne for framtiden?
Utvalget mener det er svært viktig å involvere romanifolket/taterne i utvalgsarbeidet. I utvalget er det utnevnt tre observatører fra romanifolkets/taternes egne organisasjoner, men utvalget har også behov for deltakelse og innspill fra andre i gruppen.
Vårt mål for informasjonsmøtet er å informere om arbeidet, svare på spørsmål om dette, samt ta med oss innspill til det videre utvalgsarbeidet.
Foreløpig informasjon om arbeidet: Utvalgets endelige rapport vil legge føringer for statens framtidige politikk. Utvalget behandler ikke enkeltsaker.
Det vil bli en enkel servering. Alle er velkomne!”

Dela den här sidan

You have to be logged in .