Inga fler kristallnätter

9-novemberkommittén i Göteborg ordnar traditionsenligt ett högtidligt fackeltåg den 9 november. Fackeltåget arrangeras i hågkommelse av den så kallade Kristallnatten mellan den 9 och 10 november 1938.

Denna natt med alla övergrepp mot judar, brända synagogor och förstörelse av judisk egendom, kan betraktas som inledningen till den nazistiska förföljelse- och utplåningspolitik som kulminerade några år senare i den tyska statens dödsläger för judar, resande och romer. Utöver dessa etniska minoriteter drabbades många fler människor av döden i lägren: politiska motståndare till nazismen, handikappade, homosexuella, Jehovas Vittnen… I Auschwitz behandlades de alla lika.I en gemensam manifestation med temat inga fler kristallnätter, samlas människor i Göteborg varje år för att respektera de döda, och uppmana alla som lever att bekämpa rasism, antisemitism, islamofobi, homofobi och antiziganism.

Kulturgruppen för resandefolket har i år, liksom tidigare år, varit representerad i 9-novemberkommittén, och är medarrangör till manifestationen. I arrangörsgruppen finns representanter för etniska, kulturella och religiösa sammanslutningar, humanitära organisationer och politiska partier från höger till vänster.