Ingen ersättning till barnhemsbarn

Den svenska regeringen har beslutat att inte ge någon ekonomisk kompensation till de barn som omhändertagits av samhället och farit illa under behandlingen. Däremot vill man anordna en upprättelseceremoni. Regeringens meddelande om sitt beslut finns här. På sidan finns också länkar som bland annat berättar om hur man tänkt sig upprättelseceremonin. Genom sitt beslut går regeringen emot förslaget från den egna Vanvårdsutredningen. Detta kom i vintras och vi berättade då om här i bloggen.

Det nya beslutet har mötts av många kommentarer från inblandade på olika håll. TV-programmet Rapport har under helgen redovisat reaktioner från såväl berörda barn som andra politiska partier. I Sveriges Radios P1 Morgon talade på måndagsmorgonen en av experterna i utredningen om sin besvikelse över regeringens beslut. Maria Larsson, ansvarig minister, avböjde att delta i denna diskussion, vilket hon däremot gjorde på tisdagen.

Bland de omhändertagna barn som nu är vuxna finns många av resandeursprung. Kulturgruppen för resandefolket har agerat genom att sända ut ett pressmeddelande där man bland annat säger: Kulturgruppen för resandefolket anser att den svenska staten har en skuld till resandefolket för århundraden av övergrepp. Staten har en skyldighet att reglera denna skuld, både på ett kollektivt plan och på ett individuellt. Regeringen måste ompröva sitt beslut. Det strider mot all anständighet och förlänger de resandes lidande. En ceremoni som inte är förenad med en handfast ersättning är ytterligare en kränkning av de sköra människor det handlar om, och ett hån mot vårt folk.

Dagen efter att regeringens beslut blev känt sändes i svensk TV dokumentären Ett oäkta barn, om hur en uppväxt på institution i 1900-talets Sverige kunde se ut. Här skildrades ett utanförskap och en behandling av andra människor som är svår att föreställa sig.

I samma dagar tog regeringen också upp frågan om ett annat utanförskap, nämligen den romska befolkningsgruppens. I en debattartikel förklarar integrationsminister Erik Ullenhag att regeringen budgeterat 46 miljoner på fyra år för att bryta romers utanförskap i samhället. Detta arbete inleds under 2012 som är 500-årsjubileet av en första säker officiell anteckning av att det finns “tartarer” i Sverige.

I artikeln nämns inte resandefolket, som anses vara de som först kom till Sverige av dem som i svensk byråkrati ingår i den romska befolkningsgruppen. De uppgifter som förs fram i debattartikeln kommer säkert att tas upp vid det seminarium om antiziganiszm som arrangeras i Malmö idag.