Intensivt

Två dagar denna vecka har referensgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet haft möte i Halden. Det har varit intensivt och jag misstänker att vi som deltog i mötet är lätt utmattade lite till mans.

Avsikten med mötet var att arbeta vidare med inventeringsmetodik och intervjudito. Det blev en del av detta men också många andra diskussioner. Även heta sådana. Vi tycker inte lika alla gånger men min förhoppning är att vi trots att vi i gruppen är svenskar – norrmän, resande – icke resande, män – kvinnor tillsammans arbetar för att uppnå visionen med Den skandinaviska resandekartan: Att synliggöra ett dolt kulturarv. Att kartan ritas om och resandekulturen får sin rättmätiga plats i samhället och historien, som det står i den projektplan som styr arbetet under de tre år projektet pågår.

Jag återkommer med rapporter om vad vi talat om. Det kom in många tips om vad vi kan skriva om i bloggen och många tips på saker som händer framöver.