Inventering och föredrag i Upphärad

En skylt markerar resterna av familjen Ros hus i Upphärad. Foto: Bodil Andersson

En av de orter där resandefamiljer haft en fast boplats under långa tider är Upphärad, som ligger i Västergötland mellan Trollhättan och Göteborg. I ett hus, som ligger bara några hundra meter från ett av dagens bostadsområden och alldeles vid elljusspåret, bodde en familj med efternamnet Ros mellan 1855 och 1955. Att man flyttade hit berodde troligen på lagstiftningen mot lösdriveri som gjorde det viktigt att kunna visa att man hade en fast boplats. 1955 dog fadern i familjen. Kommunen beslutade då att bränna ner huset.

Strax intill bostadshus och uthus ligger ett jordhus, där två av väggarna utgörs av bergskanter. Foto: Bodil Andersson

Häromdagen kunde vi besöka platsen och göra en inventering av vad som finns där idag. Vi hittade grunden av ett hus och ett uthus. Några tiotal meter väster om huset, på andra sidan elljusspåret, ligger resterna av en byggnad som kan varit en källare eller kanske ett stall kopplat till familjens hus. Det är också möjligt att det inte har något samband med familjen. Området kallas för en allmänning och byggnaden kan ha använts till något gemensamt ändamål. I vilket fall var den spännande i sin konstruktion med en lodrät, cirka  160 centimeter hög, bergskant som utgjorde två väggar och en tjock kallmur som en tredje vägg. Ingången och innerbredden på byggnaden är bara en meter.

Runt huset finns mycket syrener och flera stenmurar. De ger ett intryck av flera entréer. Dörren till huset låg i nordväst, denna gång mot huset kom från öster. Foto: Bodil Andersson

Majoritetsbefolkningen har genom åren berättat mycket om familjen på platsen. På Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg finns sådana berättelser samlade. Det finns också dokumentation och historiska bilder bevarade lokalt. Hembygdsföreningen har markerat platsen med en skylt.

Eftersom resterna av huset ligger precis intill elljusspåret har nog de flesta Upphäradsbor sett det. Inte minst har man säkert besökt den fina eldplats som ligger precis intill huset. Att det är en plats som berättar om en erkänd nationell etnisk minoritetsgrupp är det däremot säkert inte så många som känner till. För att sätta nytt ljus på platsen var vi också vänligt inbjudna av Backstugans vänner för att berättar om Den skandinaviska resandekartan, resandeboplatsen Snarsmon och resandefolket i stort.

Backstugan Kulla är byggnadsminnesmärkt och ligger bara några hundra meter söder om det hus där resandefamiljen bodde. Foto: Bodil Andersson

En liten skara åhörare kom på kvällen till backstugan Kulla och deltog i det som blev ett samtal. Från projektets sida deltog Rosine och Fritz Rosendahl, Kulturgruppen för resandefolket, Kristina Lindholm, Bohusläns museum och Bodil Andersson, Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

Efter besöket vid huset kommer vi att dokumentera det vi vet i resandekartans databas. Det gör att vi på sikt kommer att berätta mycket mer om platsen när vi öppnar kartan för besökarna här på sidan.