Ivriga diskussioner

Det mest spännande med nätverksträff är alla diskussioner och argumentationer. Mötet och samtalet människor emellan är i mitt tycke det som för världen framåt.

Lördagsmorgonen av denna nätverksträff ägnade vi åt att diskutera om vi vill se ett nätverk i framtiden och hur vi i så fall önskar ha det uppbyggt. Svein Norheim från Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger inledde med att förklara vilka behov och önskemål från museets sida som stod bakom den ansökan om medel för att initiera ett nätverk som gjordes till Romanifolket-taternes kulturfond och senare beviljades.

Sveins vision var att ett nätverk kan sätta press på myndigheter när det gäller arkivtillgång och att uppmärksamma resandekulturen. “Tillsammans är vi starka” var kanske det övergripande i Sveins framställning. Hans vision var att med ett utvecklat samarbete mellan resande och fastboende kan vi som driver projekt driva bättre projekt som ger folket och samhället ett starkare resultat.

Sveins introduktion lade sedan grunden till gruppens diskussioner. Den absoluta majoriteten av de närvarande under denna del av träffen var resande, vilket också avspeglade sig i de aspekter på ett nätverk som togs upp. Möjligheten att svenska resande ska kunna dra nytta av att de norska föreningarna har utvecklats till fungerande organisationer med ett gott samarbete var en återkommande punkt. Även representanterna för de norska föreningarna sa sig vara intresserade av ett svensknorskt samarbete. Upprepade gånger framfördes att det är samma folk som delar samma kultur i båda länderna.

Från “buro-håll” framfördes att det är viktigt att resande och fastboende har en kontaktpunkt in i folket för att få möjlighet att hamna så rätt som möjligt i vad vi gör och hur vi gör det.

  • Vi som arbetar med Den skandinaviska resandekartan erbjöd oss att organisera ytterligare åtminstone en nätverksträff, målet är att den äger rum under första halvan av 2011. Förbehållet från projektets sida är att resandeorganisationerna och enskilda resande behöver vara engagerade med inspel kring vad träffen ska innehålla.
  • För att ha öppna kontaktvägar kommer denna blogg vara ett viktigt hjälpmedel. Här ges det möjlighet för projektet att ge förslag och för intresserade att kommentera de samma. Tillsammans ska vi komma vidare!
  • Det sker en mängd när det gäller resandekulturen. Föreläsningar, guidningar, seminarier, konserter och mycket annat. Det är svårt att få överblick och vi var många som delade erfarenheten att vi ofta får höra talas om intressanta arrangemang först i efterhand. Ett försök att åtgärda detta görs genom att vi kan använda den kalender som finns i bloggen. Den som har tips om saker som ske ske mejlar till bodand@ostfoldmuseene.no så läggs det som passar in i temat in i kalendern. Det första tipset som kom in var den årliga julkonserten på Glomdalsmuseet i Elverum.

Diskussionen var tidsbegränsad till en timme. Vi hade kunnat hålla på en god stund till men med disciplin kunde vi dra många viktiga slutsatser. Dessutom hann Bernt Eide presentera sitt mycket intressanta dokumentationsprojekt Nasjonens barn och efterlysa fler personer, i Sverige och Norge, som vill berätta sin historia utifrån upplevelser av den norska statens övergrepp på en stark kultur.

/Bodil