“Jag är en stolt tattare”

Rose-Marie Wallengren intervjuas idag i Borås Tidning. Bilden är en faksimil av en del av artikeln.

Det är dags att fler berättar vilka de är. Det tycker Rose-Marie Wallengren som i en artikel i Borås tidning idag säger “Jag är en stolt tattare”.

Rose-Marie är aktiv i Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen, KFRG, och därigenom medlem i Den skandinaviska resandekartans referensgrupp.

I artikeln berättar Rose-Marie lite om resandefolkets historia i Sverige med inriktning på de förföljelser majoritetsbefolkningen bedrivit. Hon talar också om hur KFRG arbetar för att folkgruppen ska bli mer synlig. Det sägs i artikeln att Eftersom det är en ickeexisterande grupp som varken syns eller märks utåt så finns de inte för svensken i gemen, något som KFRG arbetar för att motverka. Också i arbetet med resandekartan märker vi att många buroar, alltså icke resande, i Sverige inte känner till att resandefolket, eller “tattarna”, finns.

Tyvärr ligger inte artikeln om Rose-Marie ute på Borås tidnings hemsida men det går att läsa hela tidningen som pdf om man betalar en liten peng.