Kaaleromernas historia i Finland

I Finland har ett stort projekt inletts för att skriva kaaleromernas historia. Namnet på arbetet är Kaaleromernas historia i Finland. Planen är att resultatet av studien ska presenteras i en bok 2013. Man planerar ett verk på 400 sidor.

I forskningen är det inte alltid självklart att den arbetet närmast berör ska ha möjlighet att ta del av arbetet och påverka det men detta arbete är ett nära samarbete mellan romer och forskare. “Det kan inte vara möjligt att skriva romers historia utan romers medverkan” som historikern Panu Pulma vid Helsingforsuniversitet konstaterade när han presenterade projektets vid nätverket RORHINs första träff i Uppsala för en månad sedan.

Förutom Panu Pilma ingår Miika Tervonen i forskargruppen som förutom historiker består av etnomusikologer, lingvister och antropologer. Forskarna arbetar nära de romer som sitter i projektets styrgrupp.

Historiskt finns det många kopplingar mellan svenska och norska resande/tater/romanifolk och den grupp som idag kallas kaaleromer. I äldre finska källor, under den tid Finland ingick i det svenska riket, förekommer beteckningen tattare ofta. Under 1900-talet verkar den ha försvunnit från det officiella språket.

Det ska bli spännande att följa arbetet i Finland. Initiativet har tagit från romernas sida och genom arbetet kommer vi kunna lära oss mycket om hur kopplingarna mellan Finland och den västliga delen av Norden sett ut för resandefolket.