Känsligt om känsligt

Boken "Känsliga och svåra teman vid samtidsdoukmentationer - erfarenheter, etik och metod" ger exempel på förmedling av resandefolkets kultur och historia.
Boken "Känsliga och svåra teman vid samtidsdoukmentationer - erfarenheter, etik och metod" ger exempel på förmedling av resandefolkets kultur och historia.
Boken "Känsliga och svåra teman vid samtidsdoukmentationer - erfarenheter, etik och metod" ger exempel på förmedling av resandefolkets kultur och historia.
Boken “Känsliga och svåra teman vid samtidsdoukmentationer – erfarenheter, etik och metod” ger exempel på förmedling av resandefolkets kultur och historia.

Resandefolket och satsningar på att uppmärksamma resandefolkets kulturarv får mycket utrymme i en nyutkommen antologi. En av undertitlarna i boken är Att inkludera eller exkludera, vems röst får plats på historiens arenor?

I boken berättas det om samlingarna vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg som under första halvan av 1900-talet samlade in många folkminnesberättelser om resandefolket, eller “tattarna” som rubriken på insamlingarna ofta var. I en artikel berättar arkivats Lina Midholm hur man arbetar idag för att bevara resandefolkets egna berättelser om kulturen. Magnus Berg vid Göteborgs universitet berättar om det arbete han och Jan Popp gick igenom när de skapade boken om Popp och hans mamma Alice. Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger, har skrivit en artikel om hur Resandekartan skapades.

Det finns också texter om hur utställningar om barnhemsbarn och romer, inklusive resande, skapats vid Göteborgs stadsmuseum. FOkus i samtliga artiklar är hur museer, och kulturinstitutioner på ett bättre sätt ska kunna arbeta med frågor som kan vara känsliga för dem de berör, likväl kräva andra arbetsmetoder än de som oftast förekommer.

Boken är en följd av ett seminarium 2014 där personer kopplade till nätverket DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige samlades i Göteborg.

Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer – erfarenheter, etik och metod är namnet på boken som finns i digitalt format här. Redaktörer är Christine Fredriksen, Åsa Stenström och Piamaria Hallberg.