“Kjempefin og ryddig”

På försommaren gjorde Den skandinaviska resandekartan sin första redovisning till Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete. Det var en del jobb för att beskriva vad vi gjort under hela elva av de 36 månader Interregprojektet pågår. Arbetet var uppdelat så att våra ekonomiansvariga hos Östfoldmuseene och Bohusläns museum sammanställde den ekonomiska rapporten och jag som projektledare gjorde en redovisning av vad vi faktiskt gjort. Det gäller att förklara vad som gått bra, vad som gått mindre bra och hur vi följer projektplanen och det beslut som fattades av Interreg när de beviljade vår ansökan om finansiering.

Vi gjorde vårt bästa alla tre och hade god hjälp av att vi under hela projekttiden följt upp vad som skulle redovisas och samlat ihop de handlingar som skulle bifogas ansökan. Två av oss var mycket erfarna i Interregs ekonomiska principer och detta gav utslag. I dagarna har vi fått alla de EU-medel och statlige Interregmiddler vi ansökt om utbetalade. Dessutom men en liten guldstjärna. Den norska utbetalningen följdes av kommentaren att den ekonomiska rapporteringen “kjempefin og ryddig”. Det känns bra.