Konferensavtryck i media

Den stora jubileumskonferensen i Stockholm igår har gjort vissa avtryck i svenska medier. Tidningen Bohusläningen skriver i dagens ledare om Bohusläns museum som en föregångare genom det samarbete som görs genom den kommande utställningen Möt resandefolket! och tidigare arbete med resandefolket.

Kulturradion gjorde inför konferensen en granskning av hur regeringen avsätter medel till romsk kultur, och konstaterar att detta i stort inte sker. Idag sänder man ett reportage om själva konferensen. TV:s Kulturnyheterna sände igår inslag från förmiddagsdelen av konferensen i sin huvudsändning samt en kortare version in den sena sändningen.

Hela arrangemanget filmades för TV. Den första delen ligger ute för tittning på nätet redan nu. Denna del handlar nästan uteslutande om romer men i historiken i andra delen tas resandefolket upp. Eftermiddagens program kommer att sändas under våren. Ännu känner vi inte när. Under eftermiddagen lades fick resandefolkets kultur och historia större utrymme.