Konklusioner

I tre dagar varade Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartets danska studieresa. Det blev dagar med många informationer, intryck och diskussioner.

  • Vi kom fram till att det i Danmark förekommit resandefolk även senare än en första anteckning från 1506. Även om vi tyvärr inte fick kontakt under denna resa finns det fortfarande människor med detta ursprung i Danmark. När det gäller “rakkerne” vid Bundsbaekk Mölle finns goda kontakter mellan museet och ättlingarna.
  • Minoritetsgrupper med ett migrerande levnadssätt förefaller genomgående oroa myndigheterna och överhetspersoner medan “vanligt folk”, oavsett land, inte verkar ha stora problem med att samexistera med “de andra.”
  • När en minoritetsgrupp söker fast boplats hänvisas de ofta till utkanten av samhället. Så väl Sammelstedby och den första bosättningen i området runt Skjern placerades vid sockengränsen. Detta har vi sett från Skojarberget i Dalsland, Snarsmon i Bohuslän (som också ligger vid riksgränsen) och Fantebyn i Östfold. Sömosen låg i ett något otillgängligt område som inte hade något värde som jordbruksmark.
  • När vi söker fasta kulturminnen som berättar om ett liv för mer än hundra år sedan måste vi försöka föreställa oss ett annat landskap och natur än vi ser idag. Det som kvarstår av jylländska hedar idag är en spillra av 1800-talets vidder. Bohuslän var avskogat. Vägsträckningarna var ofta helt annorlunda än dem vi ser idag.

Dessutom konstaterade vi att man aldrig ska behöva vara hungrig när man är ute med resandekartan. Vår inbromsning för en “macka och kaffe” på väg mot färjan i Fredrikshavn blev en otålig väntan medan köket fixade de där “mackorna” som till sist visade sig vara värda all väntan. Danska smörrebröd är något alldeles extra och en ypperlig lunch.

Vi konstaterar också att vi i alla fall hade tur med vädret. På väg till första besöket mötte vi ett kraftigt åskväder. Sista natten, efter avslutade studiebesök, kom regnet åter.

Deltog i resan gjorde projektpersonalen från Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum vars resa finansierades av Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete. Genom ett bidrag från Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan kunde även kostnader för projektets styr- och referensgrupp finansieras. Det gjorde att organisationerna Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening och Kulturgruppen för resandefolket deltog.