Konstruktiva kommentarer

Arbetet med att finna vägar att fortsätta utveckla Resandekartan fortsätter. Några medfinansiärer är med oss men vi hoppas på fler. En viktig partner att samarbeta med är EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge, som stöttat hela processen fram till idag. Förra veckan hölls en projektpresentation inför de tjänstemän som sedan lotsar fram tänkbara projekt till politiska beslut. Vi kunde gå glada från denna träff.

Sekretariatet för Interreg Inre skandinavien ställde goda frågor och kom med smarta och konstruktiva förslag kring hur vi ska skapa det allra bästa projektet. De idéer de framförde passar väl in i den process som ligger bakom det förslag till projektplan som under förra året arbetades fram av Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening, Bohusläns museum, Värmlands Museum och Østfoldmuseene.

Det kommande projektet, som går under arbetsnamnen Resandekartan – berättelsen, presenterades denna gång av Kersti Berggren och Susanne Olsson från Värmlands Museum och Bodil Andersson, Østfoldmuseene.