Kontakt

Kontakta gärna Resandekartan:
Bodil Andersson, projektledare, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger
bodand@ostfoldmuseene.no
Telefon 0047 94 78 67 69

Kristina Lindholm, Bohusläns museum
kristina.lindholm@vgregion.se
Telefon 0046 (0)522-65 65 26

Svein Norheim, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger
svenor@ostfoldmuseene.no
Telefon 0047 47 81 64 66

Bjørn Godin Nikolaysen, Landsorganisasjonen for Romanifolket
bjorn.godin@hotmail.no
Telefon 0047 93 05 21 41

Holger Gustavsen, Taternes Landsforening
post@taterne.com
Telefon 0047 99 37 08 75

Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket
richard.magito.brun@gmail.com
Telefon 0046 (0)76 30 68 004

info@reisendekartet.no

Gilla oss på Facebook.