Krämarstaden nästa

Finnerödja ligger vid den lilla röda markören nästan mitt i kartbilden. Krämarstaden låg något utanför samhället. Kartbild från Google maps.

Den så kallade Krämarstaden utanför Finnerödja, söder om Laxå i Örebro län, är en välkänd fast boplats för resande. Den är också känd för att de familjer som bodde där till sist drevs därifrån. På senare år har de fastboende i Finnerödja allt mer börjat prata om vad som hände vid Krämarstaden. Enskilda personer har samlat material om den och i hembygdsföreningen har man kommit fram till att man vill bevara de minnen som finns.

Länsstyrelsen i Örebro har också blivit allt mer intresserad och nu har man bestämt sig för att även denna del av kulturarvet ska bevaras. I dagarna har man skickat in en ansökan om finansiering av ett arbete kring Krämarstaden. Även länsmuseet i Örebro ska involveras i arbetet är det tänkt. Ansvarig för ansökan är Mia Geijer på länsstyrelsen i Ötebro.

Vi som arbetar med Den skandinaviska resandekartan håller tummarna för att finansieringen beviljas och att arbetet kommer igång i år. Vi hoppas på ett gott samarbete mellan arbetet “på andra sidan Vänern” och det vi gör här i den svensknorska gränsregionen. Det blir extra spännande om man i Örebro län arbetar med Krämarstaden samtidigt som vi gör en fördjupad undersökning av Skojareberget i Dals-Eds kommun. Förhoppningen är att Krämarstaden ska bli en av de platser som presenteras i Den skandinaviska resandekartan.

/Bodil