Kulturminnen och Riksantikvarien på plats

Onsdagen den 17 april är det dags att redovisa vad vi gjort under närmare tre år för att förverkliga Den skandinaviska resandekartan. Vi arbetar just nu med att ställa samman programmet för seminariet Resandefolkets kulturminnen på plats. Vi kan redan nu stolt berätta att den svenska Riksantikvarien Lars Amréus har givit klartecken och kommer att delta. Det samma gäller föreställningen Resandeblod.

Denna dag kommer vi att presentera hur vi arbetat för att skapa Resandekartan. Och inte minst: Ni får äntligen se hur den nya hemsidan ser ut och fungerar. Dessutom ska vi prata framtid.

Vi återkommer med formell inbjudan och program inom kort. Fram till dess: reservera dagen för att onsdagen den 17 april 2013 åka till Fredrikshalds Teater i Halden. Välkommen.