Kulturvsdag i Uddevalla och Göteborg

Den 8 september firas kulturarvsdagen. I Västsverige finns tillfälle att lära mer om resandefolket. På Bohusläns museum visar Kristina Lindholm, som en av museets alla programpunkter, utställningen Möt resandefolket!.

Vid Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Göteborg blir det program kring resandefolket i arkivets samlingar och berättelser om och av resandefolket. Dagen är ett samarrangemang med Kulturgruppen för resandefolket.