Lansering av resandekartan

Den 17 april möts vi i Fredrikshald teater i Halden för få se den “riktiga” skandinaviska resandekartan. Denna dag lanseras Resandekartan och vi som arbetat med den berättar om hur vi gjort för att skapa kartan. Dessutom: Livet på reisefot, resandefolkets kulturminnen i framtiden, föreställningen Resandeblod.

Under lanseringsdagen deltar Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening,avdelingsdirektør Vibeke Mohr, Norsk Kulturråd och Riksantikvarie Lars Amréus, från Sverige,  Bohusläns museum och Østfoldmuseene/Halden historiske samlinger.

Program

Kl 10-10:30 Ankomst, anmälan och kaffe

Kl 10:30 Välkomsthälsning. Gunn Mona Ekornes, museumsdirektør Østfoldmuseene.

Kl 10:45-11:45 Lansering av den nya Resandekartan. Presentation gjord av representanter ur referensgrupp och projektledare. Vad har vi gjort. Varför har vi gjort det. Hur har vi gjort.

Kl 11:45 Lunch. Ingår i seminarieavgiften

Kl 13 Mångfalden Minoriteterna Kulturminnena. På varandra följande inlägg av avdelingsdirektør Vibeke Mohr, Norsk Kulturråd och Riksantikvarie Lars Amréus, från Sverige.

Kl. 13.45 Livet på reisefot. Anna Gustavsen berättar.

Kl. 14.15 Framtiden! Paneldiskussion där Taternes Landsforening, Landsorganisasjonen for Romanifolket, Kulturgruppen för resandefolket, Norsk Kulturråd, Riksantikvarieämbetet och museerna diskuterar hur fokus kan sättas på resandefolkets kulturarvsarbete i framtiden.

Kl. 15.00 Kaffe och kaka

Kl. 15.30-16.30 Resandeblod. Teaterföreställning med Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby.

Anmälan senast 7 april till  Bodil Andersson bodand@ostfoldmuseene.no Tfn: +47 947 867 69. Deltagaravgiften 200 kronor, inklusive lunch och kaffe, betalas vid ankomst.

Hela programmet och mer om bakgrunden till Resandekartan finns att läsa i Inbjudan.