Liv och död på Vetenskapsfestival

Utrotningspolitiken mot resandefolket är titeln på ett av inslagen i pågående Vetenskapsfestivalen i Göteborg. I ett estradsamtal samtalar på torsdag 16 april klockan 18:30-19:30 Jan Popp, Magnus Berg och Simon Wallengren om folkmord i Sverige och hur det påverkat resandefolket. Särskilt Socialstyrelsen och socialtjänstens roll för att motverka resandefolkets kultur och särart är i fokus för diskussionen.

De tre deltagarna har alla på senare tid skrivit om resandefolket och hur myndigheternas politik påverkat det. Hur kan resandefolket synas idag och hur ser det ut i skolorna? Detta är några av de frågor som tas upp.

Debatt och samtal hålls torsdag 16 april 18:30-19:30. på ”Pedagogen”, Göteborgs universitet, Hus A, sal AK2 137. Västra Hamngatan 25. Fri entré. Arrangörer är Kulturgruppen för resandefolket med stöd av kulturnämnden i Göteborg och Statens Kulturråd.

Temat för Vetenskapsfestivalen är i år Liv och död ur alla dess synvinklar. Se hela programmet här.