Lokal förankring

Det är viktigt med samarbete och lokal förankring när vi arbetar med arrangemang som Resandefolket (minst) 500 år i Skandinavien. Det samma gäller utvecklingen av besöksmål som boplatsen Skojareberget, vars invigning som besöksmål inleder vårt arrangemang och därmed hela kulturveckan Kultur för alla i Dals-Eds kommun.

Markägarna runt Skojareberget har möjliggjort att resande nu kan komma tillbaka och lära känna sina förfäders boplats. Dals-Eds kommun har genom politiska beslut och engagerade insatser från tjänstemän och Arbetsmarknadsenheten lagt platsen till rätta. Enligt den relativt nytillkomna minoritetslagstiftningen är Sveriges kommuner skyldiga att lyfta fram även minoriteternas kultur och historia. Dals-Eds engagemang kom innan lagkravet och det grundar sig i ett eget intresse. Vi i Den skandinaviska resandekartan är mycket tacksamma för samarbetet. När frågan om vi ville att vårt kulturarrangemang skulle inleda hela kulturveckan blev vi extra glada. Det är så kommunerna ska arbeta.

kommunens hemsida berättar man nu om vad som händer nästa vecka.