Man fälld för hets mot resande

En man i Västsverige har idag fällts för bland annat hets mot folkgrupp och olaga hot efter att ha yttrat sig nedsättande och hotfullt mot två personer av resandefolket. Hoten och kommentarerna var våren 2012 publicerade på en hemsida med namnet Tattarsvin samt på den nu fällde mannens Facebooksida.

Mannen döms till sex månaders fängelse för detta och flera andra brott, som ingick i åtalet. Han döms också att betala ett skadestånd om 10 000 kronor till de personer som utsatts för de kränkande uttalandena.

För tingsrätten är det också genom ordalydelsen i texten uppenbart att avsikten varit att uttrycka missaktning mot [XX] och den grupp människor han tillhör. [Den åtalade] ska därför svara för hets mot folkgrupp. Brottet kan inte anses ringa.” skriver Skaraborgs tingsrätt i sin dom.

Åtalet grundar sig på polisanmälningar och utredningar som gjorts av bland andra Kulturgruppen för resandefolket och Göteborgs rättighetscenter.