Mange arrangementer ved utvalgsavslutting

Ved siden av overleveringen av romani-/taterutvalget mandag og fagseminar fikk de hundrevis deltakerne fra romanifolket/taterne, forskjellige institusjoner og andre med interesse for saken se utstillinger og mulighet at ta del av mottakelse i Oslo rådhus.

En ny vandringsutstilling fra Glomdalsmuseet fantes inne i universitetshuset. Foto: Bodil Andersson
En ny vandringsutstilling fra Glomdalsmuseet fantes inne i universitetshuset. Foto: Bodil Andersson
Fra en gammel radio gikk det å få høre fortellinger om romanifolkets språk og kultur. Foto: Bodil Andersson
Fra en gammel radio gikk det å få høre fortellinger om romanifolkets språk og kultur. Foto: Bodil Andersson
Ute på Universitetsplassen sto et telt med flere utstillinger. Blant annet den om Reisendekartet. Foto: Bodil Andersson
Ute på Universitetsplassen sto et telt med flere utstillinger. Blant annet den om Reisendekartet. Foto: Bodil Andersson
Mandag sluttet på det flotte Oslo Rådhus dit deltakerne var invitert av ordfører Fabian Stang. Foto: Bodil Andersson
Mandag sluttet på det flotte Oslo Rådhus dit deltakerne var invitert av ordfører Fabian Stang. Foto: Bodil Andersson