Mange svar på høring

Når fristen for høring av NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag er avsluttet er langt over 200 svar kommet inn. Mesteparten av innspillene er gitt av enkeltpersoner. Noen organisasjoner og offentlige etater er også å finne på listen over uttalelser.

Høringsbrev og høringssvarene er å få lest her.

Dela den här sidan

You have to be logged in .