OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jan Karlsen, leder i lokallaget för Landsorganisasjonen for romanifolket i Akershus och en av initiativtagarna till arrangemanget spelade Calle Jularbo på sitt tvåradiga dragspel.

Leave a comment