Metod och mål utkristalliseras

Värmlands Museum
Personalen vid Värmlands Museum samlad för att lära sig mer om resandefolket. Foto: Bodil Andersson

Berättelser och platser. Det bör vara centrala delar för ett kommande samarbete mellan resande och museer i Sverige och Norge. Det blev resultatet under andra dagens “startmöte” i utvecklingen av Resandekartans framtid. Under tisdagen sorterade vi alla de idéer som kom fram under första dagens möte i Karlstad och vi fann vårt framtida fokus. Vi diskuterade metoder och mål för de kommande tre åren. Nu inleds ett arbete med att sätta formerna för detta på pränt och att lite senare organisera detta.

Som avslutning på vår samling i Karlstad mötte projektgruppen större delen av personalen vid Värmlands Museum som fick lära sig mer om resandefolket. Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket, satte in resandefolket i det historiska sammanhanget. Det var nog uppenbart för åhörarna som följt nyhetsrapporteringen om den just nu pågående registreringen av romer och resande i Sverige att ämnet är angeläget. Nyhetsrapporteringen om registreringen av den romska minoriteten i Sverige fortsätter för övrigt med oförminskad styrka – följ de svenska medierna för att se frågan utvecklas.

Vidare berättade Anna Gustavsen, Taternes Landsforening, för museipersonalen om “ett taterliv” med exempel från sin egen bakgrund. Bodil Andersson berättade kort om hur och varför Resandekartan utvecklats och Kristina Lindholm om hur arbetet med resandefolkets kutlur och historia påverkat Bohusläns museum.

Ett stort tack till alla deltagare under två dagars möte. Vi kom fram till ett bra arbetsmaterial att utveckla vidare. Ett extra tack till Anna och Richard som spred sina kunskaper också utanför den drygt 20 personer starka projektgruppen.