Migrationskonferens med resandefolk

Om en månad inleds årets euorpeiska migrationskonferens i Karlstad. Ett av inläggen har resandetema. Det kallas The transnational identity: 19th century semi-residential continental Sinti and indgenious Travellers in Sweden. Inlägget, som hålls av Richard Magito Brun, ingår i en session vid namn Transnational ethnic groups – national identity.

Inläggen och sessionerna som pågår under fyra dagar tar upp emigration och kulturmöten över hela välrden. Titeln på hela konferensen, som arrangeras av Sverige Amerika Centret på uppdrag av Association of European Migration Institutions AEMI, är Where we belong – Borders, ethnicity and identity.

Hela programmet ligger här på AEIMI:s hemsida. Anmälan görs till Sverige Amerika Centret senast den 9 september.