Minoritetsskildring över gränsen

Den norska författaren Britt Karin Larsen som skrivit den av många mycket uppskattade “tatertrilogin” i form av de tre romanerna De som ser etter tegn (1997), De usynliges by (1998) och Sangen om løpende hester (1999) har skrivit om en annan minoritetsgrupp, nämligen människorna i finnskogarna på gränsen mellan Sverige och Norge, Värmland och Hedmark.

Denna nya bok har nu också översatts till svenska och fått titeln Det växer ett träd i Mostamägg. Tatertrilogin finns däremot inte översatt till svenska. Det är en spännande koppling mellan den nya boken och tatertrilogin genom det geografiska området längs gränsen mellan Sverige och Norge. Detta är ett område där resandefolket/taterne rest mycket historiskt samtidigt som det är det område där den andra minoritetsgruppen, skogsfinnarna, och deras kultur var som starkast.

I en artikel om Det växer ett träd i Mostamägg i tidningen Nya Wermlandstidningen tas också den tidigare trilogin upp liksom det faktum att kunskaperna om norsk litteratur är mycket dåliga i Sverige. Det påpekas att Inte ens hennes “tatertrilogi – de tre böckerna om resandefolket – har hittat svenskt förlag. Trots det under senare år växande intresset för resandefolkets kultur och historia. Det är lätt att hålla med om att det är underligt.