Minoritetsspråk hos Språkrådet

I Sverige är det Språkrådet som har ansvar för att minoritetsspråken tas till vara. Resande romani är inordnat under minoritetsgruppen romani chib och har en egen länk där. På sidan finns text på svenska och romani om språket. Det finns också en liten film om romani chib.