Mot Uppsala

Vi har kort berättat om nätverket RORHIN, som står för ”Romers och resandes historia i Norden”. Denna vecka inleder nätverket sitt arbete genom att arrangera ett inledande seminarium. Det första tema man tar upp är “den mörka sidan”: Romer och steriliseringspolitik i Norden. Föredragshållare från nästan alla nordiska länder deltar. Från Norge blir det fokus på romanifolket/taterne.

Som avslutning på seminariedagarna planerar man att formellt bilda nätverket och lägga upp planerna för dess arbete.

Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet kommer att finnas på plats genom Bodil Andersson, Kari Norheim och Svein Norheim. Vi som redan jobbar över nordiska gränser är naturligtvis mycket nyfikna på hur ett nätverk av detta slag kan vara också oss till nytta.

/Bodil