Møte med utvalg

Tirsdag 28. august kl 17-20 på Litteraturhuset i Oslo holder Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne et informasjonesmøte der de skal orientere og gjøre rede for arbeidet med å få en samlet vurdering av statens politikk overfor romanifolket/taterne.

Undersøkelsen skal ta for seg perioden 1880 og fram til i dag. Utvalget skal levere sin rapport i november 2013. Sekretariatet som består av Asbjørn Eide (leder), Karin Næss og Mari Ø Møystad har sitt tilhold ved Norsk senter for menneskerettigheter på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Målet med utvalgets arbeid er å få en samlet vurdering av politikken som har vært ført fra statens og ulike organisasjoners og institusjoners side når det gjaldt ulike tiltak og vedtak overfor romanifolket/taterne. Denne klargjøringen ønsker man skal bidra til en videre forsoningsprosess melleom romanifolket/taterne og storsamfunnet.

Noen av spørsmålene som ønskes klarlagt er å se på hvilke muligheter folket i dag har til å utvikle sin livsstil og kultur slik de selv ønsker. Hvordan oppleves dagens minoritetspolitikk? Hvilke ønsker har romanifolket/taterne for framtida?

Utvalget ønsker å ha to slike informasjonsmøter høsten 2012 og å invitere til tematiske dialogmøter i samarbeid med Helsingforskomiteen.

Alle er velkomne!

INFORMASJONSMØTE BREV høst 2012