Museene og formidling av vår mangfoldige kulturarv

Seksjon for formidling i Norges Museumsforbund arrangerar med stöd från Norsk Kulturråd den 27:e och 28:e april i år seminariet Museene og formidling av vår mangfoldige kulturarv. Arrangemanget hålls vid Glomdalsmuseet i Elverum.

Utgångspunkten för programmet är UNESCO’s konvention om skydd/vern av immateriellt kulturarv. Under de två dagarna hålls föredrag med exempel från olika minoritetsgrupper. När det gäller romanifolket/taterne/resandefolket ingår flera programpunkter. Arbetet vid Glomdalsmuseet presenteras under rubriken ”Fra skam til stolthet” – Latjo drom? Veien mot en revitalisering av romanifolkets/ taternes kultur. Forskning om språket avhandlas också: Romani. Om skriftleggjering av det “hemmelege språket” til taterane liksom musiken Vern og videreføring av de reisendes musikktradisjoner. Till detta kommer en kortkonsert med resandemusik.

Det som knyter samman dessa inlägg med föredrag om skogfinnar, judar, samer och andra minoritetsgrupper är information om UNESCOS konvention och om vad ett kulturarv egentligen är. Dagarna avslutas med flera workshops där deltagarna får prova på trådarbeten, origami, näverflätning och att spela trumma.

Programmet om information om hur man anmäler sig ligger här.