Mycket om resandefolket på höstmöte

Svåra upplevelser och starka känslor vibrerade när Jan Popp Engberg och Magnus Berg berättade om sin kommande bok när det hölls höstmöte med fokus på samtidsdokumentation i Göteborg. Mycket under mötet handlade om resandefolket. Foto: Bodil Andersson

Mycket handlade om resandefolket och hur en minoritets historia ska kunna berättas på ett bättre sätt när det svenska museinätverket Forum för samtidsdokumentation möttes i Göteborg förra veckan. Jan Popp Engberg, som har ursprung ur resandefolket, och etnologen Magnus Berg talade om en kommande bok. Lina Midholm vid Institutet för språk och folkminnen talade om hur berättelser om resande kan kompletteras med berättelser av resande. Resandekartan och hur vi arbetar presenterades också på mötet som hade rubriken Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer – erfarenheter, etik och metod.

Berättelsernas under mötet väckte många känslor. De upplevelser som Jan Popp Engberg och Magnus Berg kunde berätta om skakade alla deltagare. Snart kommer deras bok om “Popp” och hans mamma Alice och om hur ett barn och en familj har hanterats av svenska myndigheter. Under en dryg timme berättade de båda och fick svara på många frågor från runt 50 åhörare. Med Popps berättelse i färskt minne besökte gruppen sedan utställningarna under temat “Barnhemsbarn” – Hitta hem och Vidkärrs barnhem, på Göteborgs stadsmuseum.

Lina Midholm, från Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg berättade om det stora material om resandefolket som finns på arkivet. Hon beskrev hur svårt hon och hennes kollegor ofta tycker att det är att arbeta med materialet och framförallt att visa det för dem som kommer och vill ta del av det. Särskilt när personer av resandefolket ber att få se på materialet känner personalen ett behov av att förklara arkivets tillkomst och att det stora materialet om resandefolket beror på att den mångåriga arkivchefen var mycket intresserad av människor i utanförskap. Uppgifter om resandefolket står i de gamla arkivkorten under rubriken tattare. De folkminnesuppteckningar som finns i det historiska materialet handlar om resande och har berättats av andra som kanske hade en negativ bild av den som var annorlunda. Detta vill arkivet nu ändra på och uppmanar resande att själva berätta om kulturen och livet som resande.

Resandekartan presenterades med en beskrivning om hur vi arbetar för att resandefolkets kulturminnen ska bevaras och hur resandefolekt och museer gör detta tillsammans. Fokus i detta var hur vi genom diskussioner funnit formen för vad vi berättar och hur vi gör det.

Forum för samtidsdokumentation är en fortsättning på den tidigare satsningen Samdok, som drevs av Nordiska museet.