Myndighet och nämnd för ersättning

Idag torsdag lägger den svenska regeringen till sist fram ett förslag om hur ersättning ska betalas ut till de barn som vanvårdats under det att de omhändertagits av staten. Många av de drabbade barnen tillhörde resandefolket.

Lösningen består av en ny myndighet som ska dela ut ersättning till de som vanvårdades i fosterhem och på institutioner mellan 1920 och 1980. Till myndigheten kopplas en nämnd ska bedöma om varje person utsatts för sådan vanvård att ersättningsbeloppet om 250 000 kronor ska betalas ut. Myndigheten får också i uppgift att hjälpa den som ansöker om ersättning med själva ansökan. Ekot i Sveriges Radio berättar idag om beslutet.

Vi har vid flera tidigare tillfällen berättat om den process som nu närmar sig ett förverkligande av ersättningar för övergrepp begångna mot barn under statens ansvar.