Nordiskt seminarium

Voksenåsen inbjuder till Nordisk konferanse om Rom/Romani, 25-26 april 2013 på Voksenåsen Hotell og konferanse senter i Oslo. Förutom ministrar återfinner vi bland andra Richard Magito Brun från Kulturgruppen för resandefolket i programmet. Han ska tala under rubriken Vision för framtiden ur ett resandeperspektiv. Knut Vollebekk, tillträdande ansvarig för det norska Granskingsutvalget rörande romanifolket/taterne, står också på talarlistan.

Utställningen om Reisendekartet visas under dagarna liksom en utställning om projektet Romanimanus rakrar avri!. Inspirerat av vinterns gudstjänst i Högsbo kyrka, Göteborg avslutas konferensen med en gudstjänst i Holmenkollen kapell. Fullständigt program finns här.

Inbjudan inleds: “Vi inviterer til en nordisk konferanse om rom/romani med deltakelse av statsråd Rigmor Aasrud, Norge, integrationsminister Erik Ullenhag, Sverige og socialminister Maria Guzenina-Richardson, Finland. Dessuten kommer bl.a. Sarita Friman-Korpela, gen.sekr. for den Romska Delegationen i Finland, Soraya Post, visepresident i European Roma and Travellers Forum og Knut Vollebæk, High Commissioner for National Minorities, OSCE. Det blir også underholdning v/ Raya Bielenberg, Hans Calderas og Jan Karlsen.

Som avslutning på konferansen blir det gudstjeneste i Holmenkollen Kapell med medvirkning av Sveriges ärkebiskop Anders Wejryd og Norges biskop preses Helga Haugland Byfuglien. Konferansen er støttet av bl.a. Romanifolkets/taternes kulturfond og Stiftelsen Fritt Ord. Påmelding før 22. april til program@voksenaasen.no med navn, tittel, organisasjon, fakturaadresse.  Konferansekostnad inkl. måltider kr. 750.-.”

Voksensåen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för insatsen under och strax efter andra världskriget. Voksenåsen ägs av det svenska kulturdepartementet.