Ny avhandling om “tattarfrågan”

Doktorsavhandlingen “Exkludering, assimilering eller utrotning? “Tattarfrågan” i svensk politik 1880-1955″ av Martin Ericsson är nu färdig. Avhandlingen är gjord vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. Den undersöker hur “tattarfrågan” skapades och vad den ledde till.

I sammanfattningen om avhandlingen skrivs bland annat detta:
Hösten 1943 genomförde Socialstyrelsen rasbiologiska mätningar av mer än hundra svenskar som myndigheten ansåg var ”tattare”, däribland flera barn. Genom att mäta längden på näsor, armar och pannor ville myndigheten få fram ett objektivt sätt att avgöra vilka svenskar som borde kategoriseras på detta sätt. Målet var att skapa särskilda politiska åtgärder mot gruppen, som länge givits skulden för en rad sociala problem. De familjer som pekades ut som ”tattare” anklagades för att leva på bidrag, vara kriminella och inte kunna ta hand om sina barn.

Dessa rasistiska stereotyper hade också, ända sedan åtminstone 1800-talets slut, resulterat i en diskriminerande politik. Landsbygdens kommuner bötfällde invånare som hade kontakter med dem, präster ställde krav på omhändertaganden av deras barn, och svenska tjänstemän gjorde studiebesök i Norge för att studera de barnhem och läger där människor som det norska samhället kallade för ”tatere” placerades. I Sverige fanns planer på liknande institutioner, och snart höjdes röster för en ännu mer långtgående politik. Kanske kunde man utplåna gruppen genom systematiska tvångssteriliseringar? Debatten om hur myndigheterna borde agera gick ofta under namnet ”tattarfrågan”, och det är den som undersöks i denna bok. Vilka aktörer skapade ”tattarfrågan”? När uppstod den? Vilka politiska förslag och statliga utredningar ledde den till?

Avhandlingen handlar inte bara om historiska skeenden. Målet med den är också att bidra med kunskap om hur vår egen tids rasism och sociala ojämlikheter har uppstått. spåren av “tattarfrågan” finns kvar liksom diskrimineringen .

Martin Ericsson försvarar avhandlingen vid offentlig disputation som hålls i Lund den 13 mars. Hela avhandlingen finns redan nu för nedladdning här.