Ny organisasjon for romanifolket

Romanifolkets Forening er siste organisasjon for romanifolket/taterne i Norge. Organisasjonen har som formål at være en aktiv og slagkraftig forening som tydelig skal jobbe for vårt folks rettigheter over hele landet. Særlig ønsker man at noen av de gode som de siste tiårene skjedd for folket  på østlandet vil spres utover resten av landet ved å jobbe for både de båtreisende og «innlandsreisende», de som reiser på landeveien.

Foreningen ønsker å  må samle inn den kunnskapen og den informasjonen de eldre romanifolkene sitter med, og bruke det aktivt for å skape et grunnlag for fremtidige generasjoner til å leve som romanifolk/tater.

Første arrangement i den nye organisasjonen blir et juletreff i Sandbekken Leirskole i Tysvvær fredag til søndag førstkommende helg.

Published
Categorized as Folket