Ny plass: Tillekor

Tillekor
Plassen Tillekor, som vi har fortalt om tidligere, finnes nå på Reisendekartet. Foto: Bodil Andersson

Nå finnes plassen Tillekor i Tistedalen øst for Halden på Reisendekartet. Vi fortalte noe om denne plassen for kort tid siden når vi hadde besøkt den sammen med en journalist fra radioprogrammet NRK Museum.

Tillekor viser på mange av de tingen, som er felles for liggesletter. Her fantes vann, grass, og nærheten til kommunikasjoner og en marked for handel. Etter hvert ble plassen campingplass. Deretter ble det bygget privatboliger her.