Ny plats: Skojarevägen

Btivis går det att följa Skojarevägens gamla sträckning där den slingrar sig genom landskapet. Foto: Bodil Andersson

Vilka var de resande som färdades efter Skojarevägen i Ärtemark i norra Dalsland? Det vet vi inte. Än. Kanske får vi på sikt veta vilka de personer som enligt en uppteckning i Ortnamnsregistret färdades här. Möjligen var det resande som bodde i trakten. Eller är namnet på vägen en rest av den tid så många resande färdades genom dessa bygder.

Vi vet en del annat om vägsträckan som går genom det småkuperade dalsländska landskapet. Bilder och text sprider dessa kunskaper.

Skojarevägen i Ärtemark är den senast publicerade platsen på Resandekartan. Besök den.