Ny plats: Tattarebacken i Ellenö

I Ellenö i sydvästra Dalsland fanns en plats som kallades Tattarebacken. Den fungerade som lägerplats för resandefolket. Detta är den senast tillagda platsen på Resandekartan.

I Ellenö i sydöstra Dalsland fanns en plats dit resandefolket anvisades vid behov för övernattning vid resan genom bygden. Platsen kallades Tattarebacken, precis som många andra lägerplatser som använts för samma ändamål. Tattarebacken i Ellenö är den allra nyaste platsen som publicerats på Resandekartan.

På den gamla Tattarebacken ligger idag en privatbostad. Platsen har utsikt över åkrarna söder och väster om det lilla samhället Ellenö. I området finns en tidigare storgård och i äldre tid har här funnits småindustrier. Den ligger i ett område som knyter samman södra Dalsland med Bohusläns inland i östvästlig riktning, samt kopplar ihop de dalsländska mellanbygderna med hamnstaden Uddevalla.

Orten hade också en järnvägsstation som tillhörde Uddevalla-Lelången Järnväg , Sedan tidigare finns ytterligare två, eller rent av tre, lägerplatser som vi kan koppla till denna sedan 50 år nedlagda järnväg på Resandekartan. De övriga platserna ligger också i Dalsland och är Tältplatsen i Bengtsfors, Lägerplatsen i Tångelanda och Bygdegården i Högsäter.