Ny plats: Tattarekasen

Platsen Tattarekasen i Lysekils kommun i Bohuslän finns nu på Resandekartan. Foto: Bodil Andersson

Varifrån platsnamnet Tattarekasen i Lysekils kommun i Bohuslän kommer vet vi inte. Ännu. Det finns också olika uppgifter om vad namnet avser: En åker. En sluttning. Eller ett torp.

Lokalkända i området uppger att Tattarekasen avser ett torp. Och detta torp finns nu på Resandekartan.