Nya kunskaper

Vid Solheimlandet intill Rödenessjöen har taterne/romanifolket haft en lägerplats som med närheten till Örje gav goda möjligheter till handel. Foto: Bodil Andersson

Det allra bästa med Det skandinaviske reisendekartet är när vi får ge oss ut i bygderna och besöka platser som berättar om romanifolket/taternes närvaro runt om i landet. Vi har vid flera tillfällen varit i Marker i nordöstra Östfold och besökt den så kallade Fantebyen. Igår kom vi tillbaka med förhoppningen att få lära känna fler platser och det fick vi också.

Dagen inleddes med ett besök hos Tirsdagsklubben. Varannan tisdag förmiddag vår, höst och vinter samlas en grupp medlemmar i historielaget och pratar om äldre tider. Idag hade de tänkt till lite extra kring platser och möten som kunde berätta om taterne/de reisende i Marker. De platser vi fick höra berättelser om på förmiddagen fick vi sedan besöka på eftermiddagen.

Minnesbilderna sträckte sig från 1930-talet och en bit in på 1950-talet. Vi fick berättelser om flera lägerplatser eller liggesletter som resande folk använt sig av. Vi talade om handel och om hur romanifolk med god marknadsföring lockade “halva Örje” till sin lägerplats vid Solheimjordet. Denna plats var en på många sätt typisk plats för romanifolket att slå läger. Alldeles intill södra änden av Rödenessjöen och vägen norrut från Örje, nuvarande riksvei 21, och korsningen mot nuvarande E18, som här i långa tider följt nästan samma sträckning i östvästlig riktning. Platsen var timmerupplag på vinter och vår men på sommarhalvåret kunde resandefolk slå läger här. Senare blev det en campingplats.

Vid färjeläget på västra sidan av Rödenessjöen vid Kroksund slog tatere/romanifolk ofta läger på 1930-talet och kunde handla med dem som väntade på färjan. Foto: Bodil Andersson

Vi reste sedan norrut på östsidan av Rödenessjöen och besökte ytterligare lägerplatser från 1930-50-tal. Vi stoppade i nordlig riktning med att besöka några av platserna i den boplats som kallas Fantebyen, där bland andra flera resandesläkter höll till från mitten av 1800-talet och i ett fall långt in på 1900-talet.

Vid den norra delen av Rödenessjöen kom vi över på västsidan av sjön när vi besökte det tidigare färjeläget vid Kroksund. Här fick resenärerna vänta på den färja som fanns före bron byggdes. Intill färjeläget på västsidan hade taterer på 1930-talet ofta en lägerplats och passade på att driva handel med dem som väntade på färjan. Trådarbeten som vispar och tyg hörde till det som fanns till avsalu.

Några saker vi ska fundera mera över är varför nästan alla de platser vi besökte under dagen låg på östra sidan av Rödenessjöen. Var det för att medlemmarna i Tirsdagsklubben känner till det området mest? Fanns det fler hus att driva handel i är är på västsidan? Var människorna på östsidan med positivt inställda till romanifolket än dem som bodde på östsidan? Det var också intressant att till en del av platserna kopplades resande som kom från söder och Bede utanför Sarpsborg, medan det till andra platser var uttalat från de fastboende att resandeföljena kom från norr med Kongsvinger och Solör. Var möjligen Marker ett gränsområde där olika släkters reserutter möttes?

Hos Radio 5 Indre Østfold Nærradio berättade Björn Godin Nikolaysen och Trond Rehn från Landsorganisasjonen for Romanifolket om sitt folk. Foto: Bodil Andersson

Sent på eftermiddagen gav vi oss så in i radiostudion för inspelning av ett en timma långt problem i Radio 5 Indre Østfold Nærradio. Här fick vi berätta om vilka taterne/romanifolket egentligen är, om vårt projekt och annat vi hade på hjärtat. Och det var mycket. Programmet kommer att sändas torsdag 24 maj.

Denna långa dag avslutades med att runt 35 personer kom till Marker Bo- og Servicesenter där vi ännu en gång berättade om projektet och om några av de platser, människor och historier som vi mött under vårt inventeringsarbete runt om i bygderna. Vi försökte också berätta lite om folkgruppen och dess kultur och historia i Skandinavien. Deltagarna delade också med sig av minnen och berättelser, som gjorde att vi fick ännu fler platser att lägga in på kartan.

På kvällen samlades många i Marker bo- och servicesenter och fick höra berättelser om resandefolket, om platser, de kunde köpa böcker och berätta om möten mellan resandefolk och fastboende. Foto: Bodil Andersson

Björn Godin Nikolaysen och Trond Rehn, Landsorganisasjonen for Romanifolket och medlemmar i referensgruppen för reisendekartet hade avsatt dagen tillsammans med Svein Norheim och Bodil Andersson från Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger. I Marker lade flera personer från historielaget hela dagen på att hjälpa oss till rätta. Vi vill rikta ett varmt tack till Marker historielag som hade arrangerat dagen så fint. Ni såg till att vi var mätta och nöjda och servade oss på alla sätt med guidning till de platser vi fick kunskap om. Ni  gav oss möjlighet att få berätta om saker som vi tycker är viktiga. Nu har vi gott om nytt material att lägga in i vår databas.

För att läsa om våra tidigare besök i Marker – använd sökfunktionen längst upp till höger och sök på Marker eller Fantebyen.