Nya läromedel tas fram

Den svenska regeringen har givit Skolverket i uppdrag att ta fram och sprida ett kompletterande läromedel för grundskolan om romsk kultur, språk, religion och historia.

Det ingår i läroplanen för grundskolan att alla elever ska få undervisning om de nationalla minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Särskilt materialet om romerna har varit mycket dåligt utvecklat. Mer om detta i ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet.

Resandefolket ingår i Sverige i den nationella minoriteten romer.